Skip to content

Najbližší termín otvorenia kurzu 

26. 4. 2022

• Informácie o kurze

Kurzy pre opatrovateľov organizujeme v Banskej Bystrici už od r. 2009. Kurzy si udržiavajú dlhodobo veľmi dobrú úroveň, súčasťou lektorského tímu je psychologička, riaditeľka opatrovateľskej služby, zdravotná sestra, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, koordinátorka domácej opatrovateľskej služby – lektorský tím, ktorý dokáže pripraviť budúcich opatrovateľov na úrovni, ktorú vyžaduje táto profesia – v domácnostiach aj zariadeniach. Vieme, aké sú zo strany zariadení aj terénnych služieb kladené požiadavky na vedomosti a schopnosti budúcich opatrovateľov. Z našich kurzov vychádzajú opatrovatelia schopní ihneď samostatne pracovať na veľmi dobrej úrovni. 

ebba

Ponúkame Vám vzdelávanie v kurzoch s akreditáciou MPSVaR SR, a to prezenčnou formou alebo formou kombinovanou. 

Kurz pre opatrovateľov – prezenčná forma, s dĺžkou 230 hodín
Výuka v tomto kurze je rozdelená na teoretickú časť – denné prednášky v našich priestoroch, a časť praktickú – prax v zmluvne zabezpečenom zariadení sociálnych služieb pre každého účastníka kurzu 

Kurz pre opatrovateľov – kombinovaná forma, s dĺžkou 220 hodín
Výuka v tomto kurze má tri časti – účastníci kurzu majú možnosť vypočuť si základné prednášky z jednotlivých tém cez internet, následne sa zúčastňujú prednášok s jednotlivými lektormi v našich priestoroch. Poslednou časťou kurzu je prax v zmluvne zabezpečenom zariadení sociálnych služieb. Výhodou tejto formy výuky je, že na prednášky s lektormi prídu účastníci kurzu dobre oboznámení s témami, o ktorých sa bude hovoriť, čo lektorom umožňuje lepšie využiť čas prednášky, je viac priestoru na otázky a účastníci kurzu tak získajú hlbšie vedomosti.

Ponúkame Vám dobré kurzy za dobrú cenu. V našich kurzoch získate novú odbornosť, sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú stať opatrovateľmi v SR alebo v ďalších krajinách EÚ. Výuka prebieha popoludní v centre mesta. Pomôžeme Vám pri hľadaní miesta. 

Cena kurzov je od 179 € 

Nezamestnaní evidovaní na ÚPSVaR môžu získať preplatenie kurzu v plnej výške, žiadosť však treba podať na úrade práce najneskôr 14 dní pred začatím kurzu! 

V cene je zahrnuté: 

  • študijné materiály 
  • občerstvenie 
  • osvedčenie v SJ a vybranom cudzom jazyku 
  • každý účastník má zmluvne zabezpečenú prax v najlepšom sociálnom zariadení v BB – zariadenie Kanaán 

Ďalšie informácie:
Tel.: 048/4162599, +421 907804057, +421 908958622, E-mail: ebba@ebba.sk 

Prihláška na kurz
Back To Top