Skip to content

Kurz opatrovania

.

Termín ďalšieho kurzu je stanovený na 14.5.2024, môžete sa prihlasovať, ste u nás vítaní

(prihlášku nájdete pod textom)

Informácie o kurze

Kurzy pre opatrovateľov organizujeme v Banskej Bystrici už od r. 2009. Kurzy si udržiavajú dlhodobo veľmi dobrú úroveň, súčasťou lektorského tímu je psychologička, riaditeľka opatrovateľskej služby, zdravotná sestra, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, koordinátorka domácej opatrovateľskej služby – lektorský tím, ktorý dokáže pripraviť budúcich opatrovateľov na úrovni, ktorú vyžaduje táto profesia – v domácnostiach aj zariadeniach. Vieme, aké sú zo strany zariadení aj terénnych služieb kladené požiadavky na vedomosti a schopnosti budúcich opatrovateľov. Z našich kurzov vychádzajú opatrovatelia schopní ihneď samostatne pracovať na veľmi dobrej úrovni. 

ebba
Ponúkame Vám vzdelávanie v kurzoch s akreditáciou MPSVaR SR, a to prezenčnou formou alebo formou kombinovanou. 

Kurz pre opatrovateľov – prezenčná formas dĺžkou 230 hodín
Výuka v tomto kurze je rozdelená na teoretickú časť – denné prednášky v našich priestoroch, a časť praktickú – prax v zmluvne zabezpečenom zariadení sociálnych služieb pre každého účastníka kurzu 

Kurz pre opatrovateľov – kombinovaná formas dĺžkou 220 hodín
Výuka v tomto kurze má tri časti – účastníci kurzu majú možnosť vypočuť si základné prednášky z jednotlivých tém cez internet, následne sa zúčastňujú prednášok s jednotlivými lektormi v našich priestoroch. Poslednou časťou kurzu je prax v zmluvne zabezpečenom zariadení sociálnych služieb. Výhodou tejto formy výuky je, že na prednášky s lektormi prídu účastníci kurzu dobre oboznámení s témami, o ktorých sa bude hovoriť, čo lektorom umožňuje lepšie využiť čas prednášky, je viac priestoru na otázky a účastníci kurzu tak získajú hlbšie vedomosti.

Ponúkame Vám dobré kurzy za dobrú cenu. V našich kurzoch získate novú odbornosť, sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú stať opatrovateľmi v SR alebo v ďalších krajinách EÚ. Výuka prebieha popoludní v centre mesta. Pomôžeme Vám pri hľadaní miesta. 

Cena kurzov je od 180 € 

Nezamestnaní evidovaní na ÚPSVaR môžu získať preplatenie kurzu v plnej výške, žiadosť však treba podať na úrade práce najneskôr 30 dní pred začatím kurzu! 

V cene je zahrnuté: 

 • študijné materiály 
 • občerstvenie 
 • osvedčenie v SJ a vybranom cudzom jazyku 
 • každý účastník má zmluvne zabezpečenú prax v najlepšom sociálnom zariadení v BB – v zariadení Kanaán na Lazovnej ulici

Ďalšie informácie:
Tel.: 048/4162599, +421 907804057, +421 908958622, E-mail: ebba@ebba.sk 

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Kurz pre všetkých, ktorí sa chcú stať profesionálnymi opatrovateľmi

Podávanie liekov v domácej starostlivosti

Obsahom vzdelávania sú témy:

 • Podávanie liekov v domácnosti
 • Zásady správneho podávania liekov
 • Formy a druhy liekov
 • Uskladňovanie liekov, príbalové letáky
 • Spôsoby podávania liekov
 • Enterálne podávanie liekov, Parenterálne podanie liekov
 • Perorálna, Sublingválna, Bukálna a Rektálna aplikácia
 • Aplikácia subkutánnych (podkožných) injekcií – najčastejšie miesta aplikácie, pomôcky, postup

ebba

Kurz pre opatrovateľov terénnej služby. Vhodný ako ďalšie vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách.

Efektívna komunikácia s klientom

Kurz je určený pre opatrovateľov terénnej služby a pre opatrovateľov sociálnych zariadení ako ďalšie vzdelávanie 

Obsahom vzdelávania sú témy:

 • zásady komunikácie a čo ju ovplyvňuje 
 • verbálna a neverbálna komunikácia v medziľudských vzťahoch 
 • špecifiká pri komunikácii so seniormi, s dementnými klientmi nepočujúci klientmi, špecifiká komunikácie s detským klientom

Kurz trvá 2 hodiny, účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní.

ebba

Kurz pre opatrovateľov terénnej služby a pre opatrovateľov zariadení. Vhodný ako ďalšie vzdelávanie zamestnancov
v sociálnych službách.

Back To Top