ebba-no-logoEBBA, n.o. vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis

Organizovaním vzdelávania a rekvalifikačných kurzov vznikla myšlienka uplatniť absolventov vzdelávania pre prácu s osobami, ktoré potrebujú pomoc, predovšetkým so seniormi a osobami so zdravotnými problémami. Založili sme neziskovú organizáciu a zaregistrovali sme našu opatrovateľskú službu v registri poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC Banská Bystrica. Našimi klientmi sú obyvatelia mesta Banská Bystrica a obyvatelia blízkych obcí.


Náš projekt

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

a služby pre rodinu a domácnosť

je určený na podporu samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami, alebo ako pomoc tým, ktorí sa starajú o tieto osoby. Ak ste sa Vy, alebo Vaši blízki ocitli v situácii, že potrebujete pomoc pri opatrovaní alebo domácich prácach, využite našu ponuku a pomoc našich školených opatrovateľov.


Služby si môžete objednať podľa potreby:

 • na určitý čas, ak potrebujete  dočasne vypomôcť kvôli zhoršenému zdravotnému stavu, po operácii, alebo potrebujete preklenúť obdobie pred umiestnením do zariadenia
 • nepravidelne, ak si potrebujete zariadiť osobné veci a nemáte komu zveriť opatrovanú osobu  alebo potrebujete vypomôcť len pri niektorých úkonoch a činnostiach (napríklad kúpanie alebo domáce práce)
 • dlhodobo – podľa vašich potrieb
  Služby poskytujeme každý deň, aj počas soboty, nedele a sviatkov, počas 24 hodín. Minimálny počet hodín, ktorý si môžete objednať, sú 2 hodiny.

Podľa zákona máte nárok na slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb a keďže sme registrovaným poskytovateľom opatrovateľskej služby, pri splnení zákonom stanovených podmienok máte nárok na finančný príspevok, aj keď si vyberiete naše služby. Pomôžeme Vám s vybavením potrebných formalít.


ČO VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ

Dohľad opatrovateľa

Služba je určená osobám, ktoré sú schopné vykonávať tieto úkony, ale potrebujú sústavný dohľad a jednoduchú pomoc. Je možné objednať si dohľad v určenom čase alebo sústavný dohľad – 24 hodinový.

Zabezpečenie základných sociálnych aktivít

Sprevádzanie klienta

 • na lekárske vyšetrenie
 • na vybavenie úradných záležitostí
 • pri záujmových aktivitách
 • na cestu do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
 • alebo v mene klienta vybavovanie jeho záležitostí – úrady, pošta, lekár

Zabezpečenie úkonov starostlivosti o osobu

 • osobná hygiena – umývanie a čistenie jednotlivých časti tela (ruky, tvár, zuby, nechty, vlasy), holenie, krémovanie
 • celkový kúpeľ s umytím vlasov vo vani, sprche alebo na lôžku
 • stravovanie a pitný režim – porciovanie stravy, obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití
 • vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva – sprievod na toaletu a z toalety, pomoc pri vyzliekaní, podanie podložnej misy, močovej fľaše, účelná očista po toalete, očistenie misy, fľaše, výmena plienky
 • čistenie osobných predmetov a pomôcok (napr. zubnej protézy, hrebeňa, sluchových pomôcok, prenosného WC…)
 • polohovanie
 • mobilita opatrovanej osoby (obliekanie, vyzliekanie, pomoc pri chôdzi, pomoc pri vstávaní a líhaní, pomoc pri manipulácii s predmetmi… )
 • podávanie liekov

Aktivizácia opatrovanej osoby

 • podpora pri organizovaní voľného času a venovaní sa záľubám
 • nácvik denných úkonov
 • tréning pamäti
 • cvičenie, prechádzky
 • konverzácia, čítanie

AKO SI OBJEDNAŤ OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Ak ste sa rozhodli, že si chcete opatrovateľskú službu u nás objednať, je potrebné:

 • ak si budete si službu platiť sami, bez príspevku mesta/obce, uzatvoríte s našou organizáciou zmluvu o poskytovaní služby, v ktorej budú uvedené dohodnuté podmienky poskytovania a služba sa začne poskytovať v termíne, ktorý si určíte.
 • ak budete žiadať mesto/obec o príspevok na opatrovateľskú službu, na základe zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách je potrebné dodržať stanovený postup, teda najprv požiadať MsÚ alebo obec o stanovenie stupňa odkázanosti a po splnení všetkých ďalších zákonom stanovených formalít uzatvoríte s našou organizáciou zmluvu o poskytovaní služby.

Všetky podrobnosti s Vami prekonzultujeme, kontaktujte nás:
telefonicky 048/416 2599, 0907 804057, 0908 958622, alebo prostredníctvom e-mailu ebba@ebba.sk, alebo nás navštívte osobne na našej adrese, Nám. Štefana Moyzesa 17/A (vchod oproti penziónu Kúria), 974 01 Banská Bystrica.

V prípade potreby Vás navštívime u Vás doma, dohodneme podmienky poskytovania služby, pomôžeme vybaviť potrebné formality.


CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Cena za poskytnuté služby pre platiteľa s príspevkom mesta alebo obce

Pracovné dni od 6,00 do 22,00 hod. Úhrada klienta 2,10 €/hod.
Nočná práca od 22,00 do 6,00 hod. Úhrada klienta 2,10 €/hod. Príplatok 3,10 €/hod.
Služba poskytovaná  v  sobotu, nedeľu Úhrada klienta 2,10 €/hod. Prípl. 2,93  €/hod. sobota

Prípl. 4,84  €/hod. nedeľa

Služba poskytovaná vo sviatok  Úhrada klienta 2,10 €/hod. Prípl. 4,84 €/hod.

Cenník nadobúda platnosť 01.08.2019

[

Cena za poskytnuté služby pre samoplatiteľa

1. Okruh činností – objednané samostatne  Úhrada klienta/hod. Delená služba*
1. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri  vykonávaní základných sociálnych aktivít 7,10 € 7,80 €
2. Základné sociálne aktivity 7,10 € 7,80 €
3. Vybavovanie záležitostí na úradoch a iných inštitúciách v v mene osoby, ktorej sa poskytujú služby 7,10 € 7,80 €
4. Úkony starostlivosti o domácnosť 7,10 € 7,80 €
5. Úkony starostlivosti o osobu 7,10 € 7,80 €
6. Aktivizácia opatrovanej osoby 7,10 € 7,80 €

2. Okruh činností – objednané samostatne

Príplatok k úhrade klienta /hod. – nočná služba (22,00-06,00)

Príplatok k úhrade klienta /hod. –práca v sobotu

Príplatok k úhrade klienta/hod. práca  v nedeľu, sviatok

1. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

 2,20 €  2,20 €  4,36 €
2. Základné sociálne aktivity služba sa neposkytuje  2,20 € 4,36 €

3. Úkony starostlivosti o domácnosť

služba sa neposkytuje  2,20 € 4,36 €
4. Úkony starostlivosti o osobu  2,20 €  2,20 € 4,36 €

5. Aktivizácia opatrovanej osoby

 2,20 €  2,20 € 4,36 €
 4. 24 – hodinová opatera v pracovné dni, noci, soboty a nedele, sviatky 

Úhrada klienta – paušál 1.782 €/ mes. – pri dlhodobom opatrovaní

Úhrada klienta – 70€/hod. pri opatrovaní  menej ako mesiac

5. Objednávateľ opatrovateľovi hradí časť cestovného v prípade, že je potrebné prísť do domácnosti dva a viac krát za deň, alebo ak sa dochádza za klientom mimo dosahu mestskej dopravy v I. tarifnom pásme (výška cestovného sa uvedie v zmluve). Cestovné v plnej výške hradí objednávateľ vždy, keď sa služba poskytuje na menej ako 4 hodiny denne a v prípade, že sprevádza klienta k lekárovi a pod. (ak sa použije sa verejná doprava alebo taxi)  

*delená služba znamená, že opatrovateľ dochádza ku klientovi viac krát denne

Cenník  platný 01.08.2019