VYHĽADÁVANIE A VÝBER ZAMESTNANCOV

Ponúkame Vám možnosť spolupráce pri prijímaní nových pracovníkov,
môžete využiť naše služby:

 • vyhľadanie a výber vhodných kandidátov na obsadzované pozície
 • vypracovanie osobnostných profilov kandidátov
 • odborné testy kandidátov
 • komplexnú psychologickú diagnostiku (analýzu osobnosti a profesijných predpokladov za pomoci štandardizovaných psychologických testov a dotazníkov)
 • poradenstvo a konzultácie pre vedenie prijímacích pohovorov,  vyhodnotenie ich efektívnosti pre pracovníka spoločnosti, ktorý zabezpečuje výberové pohovory

Využite možnosť výberového konania na kľúč:

 • výber vhodného typu pohovoru podľa obsadzovanej pozície
 • príprava scenára prijímacieho pohovoru
 • uskutočnenie pohovorov so všetkými kandidátmi, ktorí spĺňajú zadané kritériá
 • zabezpečenie (v prípade požiadavky zamestnávateľa) odborných testov kandidátov, analýzu osobnosti a profesijných predpokladov za pomoci štandardizovaných psychologických testov a dotazníkov
 • spracovanie osobnostných profilov kandidátov
 • na základe vyhodnotenia prijímacích pohovorov odporučíme zamestnávateľovi poradie najvhodnejších kandidátov na obsadzovanú pozíciu

Prečo je výhodnejšie na vyhľadávanie zamestnancov využiť služby agentúry?

Agentúra zamestnávateľa odbremení od všetkých problémov, spojených so zabezpečovaním vhodných pracovníkov – profesionálne urobí za vás:

 • vyhľadá zamestnanca podľa pokynov a potrieb zamestnávateľa
 • zabezpečí písomný, telefonický aj osobný styk so záujemcami o miesto
 • uskutoční výberové pohovory
 • v prípade potreby otestuje schopnosti kandidátov
 • vyhodnotí prijímacie pohovory
 • predstaví zamestnávateľovi v dohodnutom termíne len kandidátov, ktorí spĺňajú zadané požiadavky

Efektívne vedenie prijímacieho pohovoru

Personalistom a ostatným pracovníkom, ktorí majú v náplni práce nábor a prijímanie pracovníkov, ponúkame možnosť zúčastniť sa tréningu, kde sa  účastníci  tréningu teoreticky aj prakticky budú učiť efektívne zorganizovať a vyhodnotiť prijímacie pohovory. Tréning je určený personalistom, ale aj majiteľom firiem, ktorí si sami zabezpečujú pohovory a všetkým ostatným pracovníkom, ktorí majú v pracovnej náplni výber nových  zamestnancov.


VZDELÁVANIE A TRÉNINGY

Na základe analýzy vieme zabezpečiť pre Vašich zamestnancov vzdelávanie a tréningy podľa potrieb Vašej spoločnosti tak, aby boli schopní nadobudnuté informácie efektívne využívať.
Pre vybraté skupiny zamestnancov Vám kvalifikovaní lektori pripravia vzdelávanie na mieru.

Našim aj Vašim cieľom je zabezpečiť kvalitným vzdelávaním:

 • efektívne  riadenie zamestnancov
 • motivácia zamestnancov k dosiahnutiu spoločných cieľov
 • dosiahnutie efektívnej komunikácie a harmonickejších vzťahov na pracovisku
 • rozvojom schopností zamestnancov zabezpečiť rozvoj Vašej spoločnosti

V čom je pridaná hodnota našich tréningov a  vzdelávania?

 • sú adresné a konkrétne – pred tréningom absolvuje stretnutie so zadávateľom zákazky aj lektor, ktorý vytvorí dotazník pre zamestnancov o téme
 • každý účastník tréningu má  možnosť vo vybraných hodinách konzultovať telefonicky priamo s lektorom aplikáciu tréningu v jeho pracovnej praxi – konkrétne problémy a postupy
 • všetkým absolventom tréningov ponúkame možnosť  individuálnej konzultácie alebo koučingu s cieľom navrhnutia stratégie rozvoja  schopností a vedenia – kompletným  riešením jeho problému

PORADENSKÉ A PERSONÁLNE SLUŽBY

Môžete využiť naše personálno – poradenské služby:

 • konzultácie zamerané na riešenie potrieb Vašej spoločnosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • analýza vzdelávacích a tréningových potrieb zamestnancov Vašej spoločnosti
 • analýza spokojnosti zamestnancov
 • motivácia Vašich zamestnancov
 • rozvoj schopností a zručností zamestnancov