Naši pracovníci sa opierajú o dlhoročné skúsenosti z predchádzajúcich pracovných pozícií v oblasti personálno – poradenských služieb, ďalšieho vzdelávania, o dobrú znalosť trhu práce v regiónoch Slovenska, ako aj o výbornú spoluprácu s partnerskými organizáciami, ktoré nám umožňujú zabezpečovať služby na úrovni, aké požadujú naši klienti.

Ponúkame personálno – poradenské služby s individuálnym prístupom ku klientovi, dôraz na zaujímavé formy vzdelávania tak, aby získané poznatky boli využiteľné v pracovnom a súkromnom živote.

Organizovaním vzdelávania a rekvalifikačných kurzov pre pracovníkov v sociálnej oblasti vznikla myšlienka uplatniť absolventov vzdelávania pre prácu s osobami, ktoré potrebujú pomoc, predovšetkým so seniormi a osobami so zdravotnými problémami, a tak vznikol náš projekt – sociálny servis, ktorý prostredníctvom našej neziskovej organizácie poskytuje opatrovateľské služby v domácnostiach klientov a zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov, pracujúcich v sociálnych službách.